Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy P.P.U.H Sermabud Poland Sp. z o.o. w zakresie nowoczesnych usług poprzez zakup centrów obróbczych”.Beneficjent: Sermabud Poland Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. z o.o. , wartość projektu; 935 130,00 zł, wartość dofinansowania;459 900,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl