DOTACJE

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 
 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych narządzi informatycznych wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach zarządczych, operacyjnych i pozostałych.

 

Wniosek nr: WND-RPSL.03.03.00-24-07G1/16-002

 

Wartość projektu: 479 243,67 zł

Udział Unii Europejskiej: 141 535,00 zł

Okres realizacji: od 2017-02-01 do 2017-10-31

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP.

 

Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy P.P.U.H Sermabud Poland Sp. z o.o. w zakresie nowoczesnych usług poprzez zakup centrów obróbczych”.Beneficjent: Sermabud Poland Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. z o.o. , wartość projektu; 935 130,00 zł, wartość dofinansowania;459 900,00 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl