DOTACJE

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 
 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie nowoczesnych narządzi informatycznych wspierających prowadzenie przedsiębiorstwa w procesach zarządczych, operacyjnych i pozostałych.

 

Wniosek nr: WND-RPSL.03.03.00-24-07G1/16-002

 

Wartość projektu: 479 243,67 zł

Udział Unii Europejskiej: 141 535,00 zł

Okres realizacji: od 2017-02-01 do 2017-10-31

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP.

 

Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPUH Sermabud Poland Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowanie projektu z UE: 229.678,44 zł.

https://mapadotacji.gov.pl